S4 USB

 

   

 

Receptor satèl.lit amb els menús en català.

 

- Picture In Graphic (PIG)

- Guia Electrònica de Programes (EPG)
- Blind Scan

- Multiidioma per menú i OSD

- Menús en català

- Acutalització de Software i canals a través del port USB 2.0

  i RS-232

- Reprodueix MP3/JPEG via USB

- DiSEqC 1.0, 1.2, USALS

- Teletext i subtítols directament d'OSD

- Dolby digital, sortida S/PDIF
- Jocs amb so estereo

- 5.000 canals de memòria

- Display frontal 4 dígits

 

                                                                              · + informació ·

 

telstar