NBS 600/800 CS

 

   

Centrals amplificadores Ikusi
NBS 600/800

Potencia de sortida 112dBmV / 118 dBmV

Sis models:
NBS-604
: 4 entrades BI/FM-BIII/DAB-2xUHF; 1 sortida
NBS-695
: 5 entrades BI/FM-BIII/DAB-2xUHF-FI SAT; 1 sortida
NBS-801
: 1 entrada banda ample; 1 sortida
NBS-804
: 4 entrades BI/FM-BIII/DAB-2xUHF; 1 sortida
NBS-824
: 4 entrades BI/FM-BIII/DAB-UHF1-UHF2; 1 sortida
NBS-895
: 5 entrades BI/FM-BIII/DAB-2xUHF-FI SAT; 1 sortida

- Atenuadors d’entrada inter-etapes.
- Alimentació a través d’una font commutada, en una caixa extraïble.
- Ajustament de regulació de pendent mitjançant inserció de pont o potenciòmetre (NBS 800)
- Per tots els models, en les entrades d’UHF, es disposa d’un sistema (mitjançant la inserció d’un petit pont) que permetrà commutar la freqüència superior d’UHF entre 862 MHz (límit actual) i 790 MHz (nou límit del “divident digital”)

telstar