MV-8085 USB conax (PVR ready)

 

 

 

   

 

Receptor satèl.litPVR Ready permet gravar directament a un disc dur extern via USB 2.0

 

- OSD amb 256 colors Alta Resolució
- PVR via USB
- Acutalització de Software i bases de

  dades de canals a través del port USB

  2.0 i RS-232
- Reprodueix MP3 via USB 2.0

- DiSEqC 1.0, 1.2, USALS

- Teletext i subtitols directament d'EPG OSD
- Jocs amb so estereo

- 5.000 canals de memòria

 

                                                                              · + informació ·